DCN‑EPS Bộ cấp nguồn mở rộng

DCN‑EPS Bộ cấp nguồn mở rộng

Liên hệ
BOSH
201
Có hàng

DCN‑EPS Bộ cấp nguồn mở rộng:  -  Dễ dàng kết nối tới hệ thống DCN -Công suất cung cấp cho các thành phần trong hệ thống lên tới 255 W - Dễ dàng lắp đặt vào bất kỳ vị trí nào trong hệ thống cáp của DCN - Khối nguồn mở rộng được sử dụng để tăng công suất cho hệ thống DCN

 -  Dễ dàng kết nối tới hệ thống DCN

-  Công suất cung cấp cho các thành phần trong hệ thống lên tới 255 W

-  Dễ dàng lắp đặt vào bất kỳ vị trí nào trong hệ thống cáp của DCN

- Khối nguồn mở rộng được sử dụng để tăng công suất cho hệ thống DCN

Thẻ: DCN‑EPS Bộ cấp nguồn mở rộng