Avaya Scopia XT7100

Avaya Scopia XT7100

Thương hiệu: RADVISION
Mã sản phẩm: 154
Trạng thái: Có hàng