DCN‑DISBDD Phím bấm kép

DCN‑DISBDD Phím bấm kép

Liên hệ
BOSH
209
Có hàng

DCN‑DISBDD Phím bấm kép

Phím dành cho hộp đại biểu kép, thay thế phím micro đơn trên hộp hội thảo khi sử dụng trong chế độ hội thảo kép

Thẻ: DCN‑DISBDD Phím bấm kép