EMC VNX5400

EMC VNX5400

Liên hệ
EMC
EMC VNX5400
Có hàng

EMC VNX5400 tính năng cũng như  VNX 5200  trước đó. Nhưng năng lực xử lý cao gấp 4 lần so với VNX5200.

VNX5400 là giải pháp lưu trữ đồng nhất. Nó vừa có thể làm NAS, vừa có thể làm SAN. 

Có khả năng mở rộng năng lực xử lý trong môi trường áo hóa. Tối ưu hóa nhiều luồng dữ liệu. Hiệu năng cao, độ trễ thấp.

VNX5400 có cơ chế chống trùng lặp dữ liệu, nén dữ liệu, cấp phát mỏng,... giảm khả năng yêu cầu lưu trữ  so với các giải pháp lưu trữ của hãng khác một cách đáng kẻ.

Thích hợp với sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp trong tương lai

Để được tư vấn chính xác, chi tiết hơn. Please Call: 0906.707056