Thiết bị chuyển mạch Extreme Networks 220 Switch

Thiết bị chuyển mạch Extreme Networks 220 Switch

Liên hệ
Extreme Network
02
Có hàng

Bộ chuyển mạch truy cập 220-24p-10GE2 26 cổng: trong đó 24 cổng 10/100/1000BASE-T POE, 2 cổng quang 10GbE SFP+. 01 nguồn AC PSU, hỗ trợ L2 Switching with RIP and Static Routes.
95604-16563: PWP NBD AHR 16563

Bộ chuyển mạch truy cập 220-24p-10GE2 26 cổng: trong đó 24 cổng 10/100/1000BASE-T POE, 2 cổng quang 10GbE SFP+. 01 nguồn AC PSU, hỗ trợ L2 Switching with RIP and Static Routes.
95604-16563: PWP NBD AHR 16563