Thiết bị chuyển mạch Extreme Network 210

Thiết bị chuyển mạch Extreme Network 210

Liên hệ
Extreme Network
01
Có hàng

Bộ chuyển mạch truy cập 210-24t-GE2 26 cổng: trong đó 24 cổng 10/100/1000BASE , 2 cổng quang 1GbE SFP. 01 nguồn AC PSU, hỗ trợ L2 Switching with Static Routes.
95604-16569: PWP NBD AHR 16569

Bộ chuyển mạch truy cập 210-24t-GE2 26 cổng: trong đó 24 cổng 10/100/1000BASE , 2 cổng quang 1GbE SFP. 01 nguồn AC PSU, hỗ trợ L2 Switching with Static Routes.
95604-16569: PWP NBD AHR 16569