Với mục tiêu trong 3 năm tới. Công ty BBTEL sẽ nằm trong những công ty tích hợp hệ thống hàng đầu tại Việt Nam.

- Luôn đi trước đón đầu  giải pháp về CNTT.

- Luôn tiếp cận những sản phẩm CNTT mới và mang những lợi ích, công nghệ mới đó đến cho quý khách hàng, quý đối tác.

- Hướng tới trở thành tập đoàn với đa nghành nghề kinh doanh.