LBB 4116 Cáp mở rộng

LBB 4116 Cáp mở rộng

Liên hệ
BOSH
209
Có hàng

LBB 4116 Cáp mở rộng

  -  Cáp mở rộng với hai đầu kết nối 6 chân gắn sẵn (đầu đực và đầu cái)

   -  Trên dây cáp có ghi độ dài của cáp mở rộng

Thẻ: LBB 4116 Cáp mở rộng