Cisco Catalyst 2960 Series Switches

Cisco Catalyst 2960 Series Switches

Liên hệ
Cisco
3
Có hàng

Dual-purpose uplinks for Gigabit Ethernet or fiber uplink, 24 or 48 ports of Fast Ethernet desktop connectivity

Nhận các tính năng doanh nghiệp mà bạn muốn ở một mức giá tuyệt vời. Dòng sản phẩm 2960 của chúng tôi là các thiết bị chuyển mạch truy cập Gigabit Ethernet Layer 2 và Layer 3. Chúng dễ triển khai, quản lý và khắc phục sự cố. Họ cung cấp cài đặt phần mềm tự động và cấu hình cổng. Và chúng giúp bạn cắt giảm chi phí với các tính năng tiết kiệm năng lượng.

Thông số kỹ thuật:

Cisco Catalyst 2960 Switch Model

Description

Uplinks

Available PoE Power

1 Gigabit Uplinks with 10/100 Ethernet Connectivity

Cisco Catalyst 2960-48PST-L

48 Ethernet 10/100 PoE ports

2 One Gigabit Ethernet SFP ports and 2 fixed Ethernet 10/100/1000 ports

370W

Cisco Catalyst 2960-24PC-L

24 Ethernet 10/100 PoE ports

2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP)

370W

Cisco Catalyst 2960-24LT-L

24 Ethernet 10/100 ports

2 Ethernet 10/100/1000 ports

123W

Cisco Catalyst 2960-24TC-L

24 Ethernet 10/100 ports

2 dual-purpose ports

-

Cisco Catalyst 2960-48TC-L

48 Ethernet 10/100 ports

2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP)

-

Cisco Catalyst 2960-24TT-L

24 Ethernet 10/100 ports

2 Ethernet 10/100/1000 ports

-

Cisco Catalyst 2960-48TT-L

48 Ethernet 10/100 ports

2 Ethernet 10/100/1000 ports

-

1 Gigabit Uplinks with 10/100/1000 Ethernet Connectivity

Cisco Catalyst 2960G-24TC-L

24 Ethernet 10/100/1000 ports, 4 of which are dual-purpose (10/100/1000 or SFP)

4 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP)

 

Cisco Catalyst 2960G-48TC-L

48 Ethernet 10/100/1000 ports, 4 of which are dual-purpose (10/100/1000 or SFP)

4 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP)

 

Compact Switches

Cisco Catalyst 2960-8TC-L

8 Ethernet 10/100 ports; compact size with no fan

1 dual-purpose port (10/100/1000 or SFP)

 

Cisco Catalyst 2960PD-8TT-L

8 Ethernet 10/100 ports; compact size with no fan

1 10/100/1000 PoE input port

 

Cisco Catalyst 2960G-8TC-L

7 Ethernet 10/100/1000 ports; compact size with no fan

1 dual-purpose port (10/100/1000 or SFP)

 

Thẻ: Cisco Catalyst 2960 Series Switches