Cisco 3900 Series Integrated Services Routers

Cisco 3900 Series Integrated Services Routers

Liên hệ
Cisco
17
Có hàng

Cisco 3900 Series cung cấp khả năng tăng tốc mã hóa phần cứng nhúng, các khe cắm DSP có khả năng thoại và video, tường lửa tuỳ chọn, chống xâm nhập, xử lý cuộc gọi, thư thoại và các dịch vụ ứng dụng

Thông số kỹ thuật:

Services and Slot Density

Cisco 3945E

Cisco 3925E

Cisco 3945

Cisco 3925

Cisco Unified SRST sessions

1500

1350

1200

730

Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports

4

4

3

3

EHWIC slots

3

3

4

4

Doublewide EHWIC slots

1

1

2

2

ISM slots

0

0

1

1

Onboard DSP (PVDM) slots

3

3

4

4

Memory DDR2 ECC DRAM: Default

1 GB

1 GB

1 GB

1 GB

Memory DDR2 ECC DRAM: Maximum

2 GB

2 GB

2 GB***

2 GB***

Compact Flash (external): Default

Slot 0: 256 MB

Slot 1: None

Slot 0: 256 MB

Slot 1: None

Slot 0: 256 MB

Slot 1: None

Slot 0: 256 MB

Slot 1: None

Compact Flash (external): Maximum

Slot 0: 4 GB

Slot 1: 4 GB

Slot 0: 4 GB

Slot 1: 4 GB

Slot 0: 4 GB

Slot 1: 4 GB

Slot 0: 4 GB

Slot 1: 4 GB

Thẻ: Cisco 3900 Series Integrated Services Routers