Cisco Aironet 700W Series

Cisco Aironet 700W Series

Liên hệ
9
Có hàng

Dòng sản phẩm Cisco Aironet 700W là một điểm truy cập không dây gắn trên tường có kết nối 802.11n, nhỏ gọn . Đó là lý tưởng cho khách hàng trong lĩnh vực khách sạn và giáo dục, những người muốn hiện đại hóa mạng lưới của mình để xử lý các yêu cầu truy cập không dây ngày càng phức tạp ngày nay.

Thông số kỹ thuật:

Item

Specification

Part Numbers

The Cisco Aironet 700W Wall Plate Access Point: Indoor environments, with internal antennas

    AIR-CAP702W-x-K9 - Dual-band controller-based 802.11a/g/n

     AIR-CAP702W-xK910 - Eco-pack (dual-band controller-based 802.11a/g/n) 10 quantity  access points

Cisco SMARTnet® Service for the Cisco Aironet 700W Series Access Point

   CON-SNT-AIRCAP7x - SMARTnet 8x5xNBD 702w access point (dual-band 802.11 a/g/n)
(e.g. CON-SNT-AIRCAP7A for 702w internal antenna for A Domain)

Cisco Wireless LAN Services

   AS-WLAN-CNSLT - Cisco Wireless LAN Network Planning and Design Service

   AS-WLAN-CNSLT - Cisco Wireless LAN 802.11n Migration Service

   AS-WLAN-CNSLT - Cisco Wireless LAN Performance and Security Assessment Service


Authentication & Security

   TKIP for WPA, AES for WPA2

    802.1X, Radius, AAA (authentication, authorization, accounting)

    802.11i

Software

  Cisco Unified Wireless Network Software Release

   Cisco IOS® Software Release (future)

802.11n

   2 x 2 multiple-input multiple-output (MIMO) with two spatial streams

    Maximal ratio combining (MRC)

    20- and 40-MHz channels

    PHY data rates up to 300 Mbps

    Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (/Rx)

   802.11 dynamic frequency selection (DFS) 4

   Cyclic shift diversity (CSD) support

    Antenna Diversity

Thẻ: Cisco Aironet 700W Series