DCN‑FCDIS Va li cho hộp hội thảo Discussion

DCN‑FCDIS Va li cho hộp hội thảo Discussion

Liên hệ
BOSH
300
Có hàng

DCN‑FCDIS Va li cho hộp hội thảo Discussion:  -  Đầu Micro định hướng gắn trên cần micro có thể điều chỉnh hướng  -  Sẵn có màng lọc tạp âm tần số thấp

DCN‑DISS / DCN‑DISL Hộp hội thảo Discussion với cần micro gắn cố định. – Không bị nhiễu sóng điện thoại di động. – Thiết kế khoa học, đẹp, gọn nhẹ. – Cần micro gắn cố định trên hộp. – Có sẵn loa bên trong hộp hội thảo. Hộp hội thảo kèm Micro gắn cố định cho phép đại biểu nói, đăng ký yêu cầu nói và nghe người 

 -  Đầu Micro định hướng gắn trên cần micro có thể điều chỉnh hướng

 -  Sẵn có màng lọc tạp âm tần số thấp

Thẻ: DCN‑FCDIS Va li cho hộp hội thảo Discussion