HP 1410 Switch series

HP 1410 Switch series

Liên hệ
HP
5
Có hàng

HP 1410 Switch series hỗ trợ 8 port, 16 port, 24 port. Linh động cho sự lựa chọn của khách hàng....

Thông số kỹ thuật:


Ports

24 10/100/1000 or 24 10/100 ports, maximum, depending on model

2 dual-personality or 10/100/1000 uplink ports available on select models

Switching capacity

48 Gbps, maxmum, depending on model

 

Thẻ: HP 1410 Switch series