HP 1810 Switch Series

HP 1810 Switch Series

Liên hệ
HP
6
Có hàng

HP 1810 Switch Series là switch layer 2, sử dụng cho những văn phòng, công ty nhỏ. Cấu hình với số Port cố định...

Thông số kỹ thuật:


Ports

48 10/100/1000 and 4 SFP 100/1000 Mbps ports (maximum) or 22 10/100 with 2 10/100/1000 ports (maximum), depending on model

Throughput

up to 77.4 million pps, depending on model

Switching capacity

104 Gbps, maximum, depending on model

Management features

Web browser

Thẻ: HP 1810 Switch Series