RADVISON SCOPIA XT1200

RADVISON SCOPIA XT1200

Liên hệ
RADVISION
151
Có hàng

Các hệ thống hội nghị truyền hình  HD RADVISON SCOPIA XT1200 xây dựng dựa trên tiêu chí giá thành trên thị trường, hiệu suất và tính năng thiết lập...

Hệ thống hội nghị truyền hình  HD RADVISION SCOPIA XT1200 xây dựng dựa trên tiêu chí giá thành trên thị trường, hiệu suất và tính năng thiết lập của SCOPIA XT1000. SCOPIA XT1200 PTZ camera hỗ trợ 720p 60fps 30fps 1080p. Như với các XT1000, XT1200 hỗ trợ hai dòng HD video, đi kèm với MCU nhúng sẵn với sự hỗ trợ cho sự trình chiếu đồng thời lên đến 9 người tham gia, và bao gồm các hệ thống âm thanh tiên tiến cô lập các tiếng ồn.


Đặc điểm nổi bật:

Đồng thời 2 kênh 30fps  video 1080p

Camera 720p 60 fps / 30fps 1080p zoom quang 10x.

H.239 dữ liệu cộng tác @ 30fps 1080p

Microphone 3 hướng -  kỹ thuật số tập trung vào người nói

Có sẵn 4 hoặc 9 cổng nhúng MCU

Có sẵn SCOPIA điều khiển cho Apple iPad