Server x3300 M4 Tower

Server x3300 M4 Tower

Liên hệ
IBM
193
Có hàng

Các máy chủ server IBM x3300 M4 cung cấp một thiết kế linh hoạt  cho người sử dụng...

Thông số kỹ thuât:

Processor : Intel® Xeon® Processor E5-2407 (Quad-core 80W 2.2GHz/1066MHz/10MB)

- Memory : 1 x 4GB

- Hard Drive : Open

- RAID Controller : C105

- Disk Bays : 4 x 3.5" HS / 8*

- Disk Drive : DVD-ROM

- Power Supply : 1 x 460W Fixed / 1

- Bảo hành 3 năm