Big Data - Dữ liệu lớn

Dữ liệu lớn là một thuật ngữ mô tả khối lượng dữ liệu lớn – Dữ liệu cấu trúc và  dữ liệu không có cấu trúc - sẽ tràn ngập một doanh nghiệp hàng ngày. Nhưng nó không phải là lượng dữ liệu quan trọng. Dữ liệu lớn có thể được phân tích để có những hiểu biết sâu sắc dẫn đến các quyết định tốt hơn và các bước đi chiến lược kinh doanh.

Big Data - Dữ liệu lớn

ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU LỚN – BIG DATA LÀ GÌ

Dữ liệu lớn là một thuật ngữ mô tả khối lượng dữ liệu lớn – Dữ liệu cấu trúc và  dữ liệu không có cấu trúc - sẽ tràn ngập một doanh nghiệp hàng ngày. Nhưng nó không phải là lượng dữ liệu quan trọng. Dữ liệu lớn có thể được phân tích để có những hiểu biết sâu sắc dẫn đến các quyết định tốt hơn và các bước đi chiến lược kinh doanh.

ĐẶC TRƯNG CỦA DỮ LIỆU LỚN

1. Âm lượng - Volume

Các tổ chức thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, bao gồm các giao dịch kinh doanh, phương tiện truyền thông và thông tin từ dữ liệu cảm biến. Trong quá khứ, lưu trữ nó sẽ là một vấn đề quan trọng và tốn kém, nhưng các công nghệ mới (như Hadoop) đã giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp đầu tư lưu trữ dữ liệu.

2. Vận tốc - Velocity

Các luồng dữ liệu tăng lên với tốc độ chưa từng thấy và nó phải được xử lý kịp thời. Thẻ RFID, cảm biến và độ sáng thông minh đang thúc đẩy sự cần thiết phải đối phó với các torrent dữ liệu trong thời gian gần như thật.

3. Đa dạng - Variety

Dữ liệu có trong tất cả các loại định dạng: từ dữ liệu có cấu trúc, số trong các cơ sở dữ liệu truyền thống sang tài liệu văn bản phi cấu trúc, email, video, âm thanh, dữ liệu mã cổ phiếu và các giao dịch tài chính.

4. Sự biến đổi

Ngoài tốc độ ngày càng tăng các loại dữ liệu, luồng dữ liệu có thể rất không phù hợp với chuẩn định lượng ban đầu. Việc tải dữ liệu vào theo ngày, theo mùa và sự kiện sẽ là khó khăn để quản lý. Thậm chí nhiều hơn với dữ liệu phi cấu trúc.

5. Phức tạp

Dữ liệu ngày hôm nay đến từ nhiều nguồn, làm cho việc liên kết, so khớp, làm sạch và chuyển đổi dữ liệu trên các hệ thống rất khó khăn. Tuy nhiên, cần kết nối và tương quan các mối quan hệ, phân cấp và nhiều liên kết dữ liệu hoặc dữ liệu của bạn có thể nhanh chóng thoát ra khỏi tầm kiểm soát của hệ thống.

 

TẠI SAO DỮ LIỆU LỚN – BIG DATA LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP -> Xem Chi Tiết

 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: 0941714466

 

- Email: [email protected]