BBTEL là nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin – viễn thông khép kín và toàn diện cho mọi khách hàng trên toàn Việt Nam ... Giải pháp tích hợp CNTT tổng thể, và các dịch vụ CNTT. Cung cấp và triển khai các dự án  trên nền tảng CNTT trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Một số dự án BBTEL đã triển khai: 1. Công ty HAMADEO. 2. Tổng Công ty Cầu Đường Sài Gòn( SBRC). 3. Thành Uỷ Hồ Chí Minh. 4. Dinh Thống Nhất, 5 Tân Cảng..v.v

BBTEL là nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin – viễn thông khép kín và toàn diện cho mọi khách hàng trên toàn Việt Nam ... Giải pháp tích hợp CNTT tổng thể, và các dịch vụ CNTT. Cung cấp và triển khai các dự án  trên nền tảng CNTT trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Một số dự án BBTEL đã triển khai: 1. Công ty HAMADEO. 2. Tổng Công ty Cầu Đường Sài Gòn( SBRC). 3. Thành Uỷ Hồ Chí Minh. 4. Dinh Thống Nhất, 5 Tân Cảng..v.v

Dự án năm 2022

1.    Quân Khu 7
2.    Công ty Thép Vina One.
3.    Công ty Thép World steel.

Dự án năm 2021 và trước đó

1. Công ty HAMADEO

2. Tổng Công ty Cầu Đường Sài Gòn( SBRC)

3.  Văn phòng Thành Uỷ Hồ Chí Minh

4. Dinh Thống Nhất

5. Nhà Khách Tao Đàn- Văn Phòng Trung Ương Đảng

6. Tập Đoàn Đèo Cả

7. PETROSETCO

8. Công Ty Xi Măng Tây Ninh

9. Toyota Sài Gòn

10. Bảo hiểm Manualife.

11. Cảng thủy Tân Cảng

.........................

Bình luận
Viết bình luận