Cisco ASA 5500-X Series

Cisco ASA 5500-X Series

Liên hệ
Cisco
Cisco ASA 5500-X Series
Có hàng

Tính di động và năng suất của ổ đĩa đám mây nhưng lại mang lại rủi ro. Để bảo vệ tài sản của bạn, bạn phải nhìn thấy người dùng, ứng dụng, thiết bị và mối đe dọa trên mạng của bạn và những gì họ đang làm. Tường lửa Cisco ASA 5500-X cung cấp khả năng hiển thị mạng bạn cần, đe dọa cao cấp và bảo vệ phần mềm độc hại tiên tiến và tự động hóa nhiều hơn để giảm chi phí và sự phức tạp

Thông số kỹ thuật:

Feature

ASA

5512-X

ASA

5515-X

ASA

5525-X

ASA

5545-X

ASA

5555-X

Firewall Throughput (Max)

1 Gbps

1.2 Gbps

2 Gbps

3 Gbps

4 Gbps

IPS Throughput (Media Rich)

250 Mbps

400 Mbps

600 Mbps

900 Mbps

1.3 Gbps

VPN Throughput

200 Mbps

250 Mbps

300 Mbps

400 Mbps

600 Mbps

Connections per second

10,000

15,000

20,000

30,000

50,000

Security Contexts (Incl/Max)

0/0

2/5

2/20

2/50

2/100

High Availability & VPN Clustering

No

A/S A/A

A/S A/A

A/S A/A

A/S A/A

Maximum Site-to-Site and IPSec IKEv1 Client VPN User Sessions

250

250

750

2500

5000

Maximum AnyConnect or Clientless VPN User Sessions

250

250

750

2500

5000

Bundles SSL VPN User Sessions

2

2

2

2

2

Premium AnyConnect VPN Peer License Levels

10, 25, 50, 100, 250

10, 25, 50, 100, 250

10, 25, 50, 100, 250, 500, 750

10, 25, 50, 100, 250, 500, 750,

1000, 2500

10, 25, 50, 100, 250, 500, 750, 1000,500,  5000

Thẻ: Cisco ASA 5500-X Series