Những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã có những thay đổi trong việc kết hợp các phương pháp đào tạo nội bộ, nâng cao tay nghề cho nhân viên. Tuy vậy, việc ứng dụng đào tạo trực tuyến cho các văn phòng đại diện ở xa chỉ áp dụng ở những công ty lớn do cần nguồn tài chính lớn, điều này nằm ngoài khả năng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã có những thay đổi trong việc kết hợp các phương pháp đào tạo nội bộ, nâng cao tay nghề cho nhân viên. Tuy vậy, việc ứng dụng đào tạo trực tuyến cho các văn phòng đại diện ở xa chỉ áp dụng ở những công ty lớn do cần nguồn tài chính lớn, điều này nằm ngoài khả năng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đào tạo nhân sự tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào?

Xu hướng đào tạo online đang mang lại một số lợi ích nhất định hơn so với tổ chức đào tạo các lớp học hay thuê đơn vị đào tạo theo quy trình cũ như:

  • Phá vỡ rào cản địa lý
  • Rút ngắn thời gian đào tạo
  • Tiết kiệm chi phí cho học viên cũng như nhà đào tạo

Những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã có những thay đổi trong việc kết hợp các phương pháp đào tạo nội bộ, nâng cao tay nghề cho nhân viên. Tuy vậy, việc ứng dụng đào tạo trực tuyến cho các văn phòng đại diện ở xa chỉ áp dụng ở những công ty lớn do cần nguồn tài chính lớn, điều này nằm ngoài khả năng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Công nghệ đào tạo trên nền tảng đám mây thực sự mang đến cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Điện toán đám mây là công nghệ rất tiên tiến vô cùng linh hoạt và đặc biệt hiệu quả về mặt chi phí.

  • Tiết kiệm 75% chi phí tổ chức đào tạo
  • Rút ngắn ½ thời gian học
  • Hiệu quả tăng 2,5 lần.

CLS – Cloud Learning System- Hệ quản lý đào tạo trên nền tảng đám mây

  • Chi phí để đầu tư hệ thống CLS thấp, chỉ dao động từ 10.000 đến 20.000đ/nhân sự/tháng
  • Không tốn thêm bất cứ chi phí thường xuyên nào khác.
  • Có khả năng đáp ứng cùng lúc nhu cầu đaoà tạo của hàng trăm doanh nghiệp, từ công ty có quy mô hoạt động lớn đến công ty có quy mô vừa và nhỏ,
Bình luận
Viết bình luận