Giải pháp bảo mật an toàn thông tin dữ liệu

Kết hợp bảo mật và hiệu quả Công nghệ thông tin để cung cấp giải pháp bảo vệ dữ liệu linh hoạt, chủ động và bảo mật không gian mạng linh động cho các doanh nghiệp

Giải pháp bảo mật an toàn thông tin dữ liệu

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

- Với các doanh nghiệp sở hữu các dữ liệu và tài nguyên yêu cầu được bảo vệ, giám sát tình trạng sử dụng một cách chặt chẽ. Các dữ liệu và tài nguyên này là nơi lưu trữ và xử lý các số liệu liên quan đến khách hàng và của doanh nghiệp với giá trị rất lớn. Thông qua các dữ liệu này, nguồn tài chính được luân chuyển theo một trình tự và qui tắc chặt chẽ. Nếu các dữ liệu và các tiến trình này bị can thiệp không hợp lệ, chắc chắn sẽ xảy ra sự rối loạn và thiệt hại đáng kể cho doanh nghiệp cũng như mất mát uy tín của chính doanh nghiệp đó.

 

- Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ web và tính tiện dụng của nó mà ngày càng nhiều ứng dụng được phát triển trên nền web. Từ đó xu hướng các cuộc tấn công khai thác vào điểm yếu của ứng dụng web ngày càng nhiều và mức độ nguy hiểm ngày càng cao. Hệ thống Tường lửa chuyên biệt cho ứng dụng Web ra đời giúp tổ chức/doanh nghiệp ngăn chặn các tấn công khai thác điểm yếu của hệ thống ứng dụng web như: khai thác điểm yếu phần mềm máy chủ web, điểm yếu tồn tại trong quá trình phát triển ứng dụng web,…

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ BẢO MẬT

1. Sử dụng các giải pháp an ninh, bảo mật độc lập (dedicated solutions)

2. Sử dụng giải pháp an ninh tích hợp (UTM - Unified Thread Management Solutions)

3. Sử dụng giải pháp module hóa (Blade Solutions)

4. Sử dụng giải pháp an ninh bảo mật với công nghệ ảo hóa (Virtualization Solutions).

 

 


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: 0941714466

- Email: [email protected]