Một trung tâm dữ liệu (TTDL) đạt chuẩn không chỉ là yêu cầu thiết yếu để một hệ thống IT hoạt động ổn định ở hiệu suất cao mà nó còn giúp đảm bảo an toàn cho những dữ liệu quý giá của tổ chức. Áp dụng các bộ tiêu chuẩn mới nhất của thế giới như: ANSI/TIA-942, ASHRAE, TIA/EIA-568-C, ISO/IEC 11801, IEC, NEC, NEMA, UL, NFPA, IEEE STANDARD 1100-1999; kết hợp với giải pháp công nghệ tiên tiến của các hãng sản xuất nổi tiếng như: Emerson, Schneider, Carlo Gavazzi, AzeoTech, Honeywell, Axis, Belden, …

Một trung tâm dữ liệu (TTDL) đạt chuẩn không chỉ là yêu cầu thiết yếu để một hệ thống IT hoạt động ổn định ở hiệu suất cao mà nó còn giúp đảm bảo an toàn cho những dữ liệu quý giá của tổ chức. Áp dụng các bộ tiêu chuẩn mới nhất của thế giới như: ANSI/TIA-942, ASHRAE, TIA/EIA-568-C, ISO/IEC 11801, IEC, NEC, NEMA, UL, NFPA, IEEE STANDARD 1100-1999; kết hợp với giải pháp công nghệ tiên tiến của các hãng sản xuất nổi tiếng như: Emerson, Schneider, Carlo Gavazzi, AzeoTech, Honeywell, Axis, Belden, …

Một trung tâm dữ liệu (TTDL) đạt chuẩn không chỉ là yêu cầu thiết yếu để một hệ thống IT hoạt động ổn định ở hiệu suất cao mà nó còn giúp đảm bảo an toàn cho những dữ liệu quý giá của tổ chức. Áp dụng các bộ tiêu chuẩn mới nhất của thế giới như: ANSI/TIA-942, ASHRAE, TIA/EIA-568-C, ISO/IEC 11801, IEC, NEC, NEMA, UL, NFPA, IEEE STANDARD 1100-1999; kết hợp với giải pháp công nghệ tiên tiến của các hãng sản xuất nổi tiếng như: Emerson, Schneider, Carlo Gavazzi, AzeoTech, Honeywell, Axis, Belden, …

 

Bình luận
Viết bình luận