Tài nguyên và dữ liệu của các máy trạm nằm trên hệ thống trung tâm dữ liệu (Datacenter) cho nên đặt ra đòi hỏi và yêu cầu DataCenter cần phải đáp ứng để nâng cao hiệu quả cũng như ưu thế nó đã mang lại

Tài nguyên và dữ liệu của các máy trạm nằm trên hệ thống trung tâm dữ liệu (Datacenter) cho nên đặt ra đòi hỏi và yêu cầu DataCenter cần phải đáp ứng để nâng cao hiệu quả cũng như ưu thế nó đã mang lại

Tài nguyên và dữ liệu của các máy trạm nằm trên hệ thống trung tâm dữ liệu (Datacenter) cho nên đặt ra đòi hỏi và yêu cầu DataCenter
cần phải đáp ứng để nâng cao hiệu quả cũng như ưu thế nó đã mang lại:

Sẳn sàng và dự phòng

Tập trung máy ảo tại một nơi cũng là ưu và nhược điểm (rủi ro điểm chết “single point of failure”) của hệ thống trung tâm dữ liệu. Khi có sự cố sẽ lan rộng và lớn hơn rất nhiều, và có thể bị tê liệt luôn toàn hệ thống. Vì thế yêu cầu bảo mật dữ liệu hiện nay cần được nâng cao. Các tính toán đảm bảo tính sẳn sàng và dự phòng phải được xem kỹ lưỡng và chặt chẻ.

Năng lực điện toán

Với số lượng máy trạm lớn, sử dụng ứng dụng nặng, tiêu tốn tài nguyên. Cho nên đòi hỏi DataCenter phải mạnh, đủ năng lực để xử lý nhiều công việc, nhiều kết nối đồng thời một lúc.

Hệ thống mạng

Băng thông và đường truyền phải được nâng cao, vì một số ứng dụng nặng về hình ảnh hay di chuyển nhiều, cần đòi hỏi băng thông ổn định, độ trễ cao. Và vấn đề bảo mật kết nối, QoS cũng cần phải có các cơ chế, chính sách áp dụng tới máy ảo một cách linh động.

Hệ thống lưu trữ

Hạ tầng lưu trữ phải tính toán cẩn thận và năng động để đáp ứng cho hệ thống VDI khi dữ liệu từ các máy trạm cùng lúc đỗ dồn về trung tâm dữ liệu.

Năng lực người quản trị

Số lượng nhân lực IT có thể được giảm bớt, nhưng liên quan đến hệ thống máy tính ảo VDI , trung tâm dữ liệu đòi hỏi những yêu cầu cao hơn. Vì thể cần có đội ngũ quản trị được đào tạo và có kiến thức chuyên sâu để vận hành hệ thống.

 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: 0941714466

- Email: [email protected]