• SCATI là nhà sản xuất hệ thống video thông minh chuyên tạo ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn. Dựa trên sự tin cậy và gần gũi, chúng tôi cung cấp công nghệ mới nhất để giải quyết các vấn đề thực tế của bạn, hiện tại và tương lai, với mức độ an ninh mạng cao nhất.
  • SCATI cung cấp cho bạn một nền tảng hoàn chỉnh để quản lý giám sát video. Đó là kết quả của công việc đổi mới và phát triển của chính chúng tôi, mang lại nhiều thứ hơn là bảo mật cho tổ chức của bạn. Giải pháp của chúng tôi kết hợp trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn mới nhất để người dùng của chúng tôi có thể tin cậy tận dụng tối đa hệ thống camera quan sát của họ.
  • SCATI cung cấp các công cụ Business Intelligence cho phép họ khai thác siêu dữ liệu từ các phần tử khác nhau của hệ thống giám sát video. Bạn đã sẵn sàng cho sự Chuyển đổi Kỹ thuật số của Bảo mật?
Đang hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 trang)