Wifi Aruba Access Point bao gồm các bộ phát wifi trong nhà, ngoài trời, thu phát từ xa hỗ hợ các chuẩn AC Wave 2/ AX, với các công nghệ mới nhất wifi 5, wifi 6, wifi 6E giúp tăng cường trải nghiệm mạng không dây của người dùng, và các kết nối IoT nhanh chóng và an toàn. Aruba đã đưa ra thị trường một loạt các dòng Wifi Access Point (AP) hiệu suất cao, đáp ứng tất cả các nhu cầu, mọi trường hợp sử dụng khác nhau.