SonicWall NSa Series:

Với các tính năng phân tích sâu như giải mã và kiểm tra TLS / SSL, kiểm soát ứng dụng, SD-WAN an toàn, hiển thị thời gian thực và quản lý mạng WLAN, SonicWall NSa Series cung cấp khả năng bảo mật linh hoạt, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí để ngăn chặn các mối đe dọa và triển khai các chính sách của công ty.