Tích hợp hệ thống mang lại lợi ích kinh doanh: Quản lý Hệ thống tích hợp, Cung cấp theo nhu cầu với các hồ sơ dịch vụ, Các chính sách cơ sở hạ tầng, Chuyển mạch hợp nhất, Hỗ trợ ảo hóa VN-Link.

Tích hợp hệ thống mang lại lợi ích kinh doanh: Quản lý Hệ thống tích hợp, Cung cấp theo nhu cầu với các hồ sơ dịch vụ, Các chính sách cơ sở hạ tầng, Chuyển mạch hợp nhất, Hỗ trợ ảo hóa VN-Link.

Quản lý Hệ thống tích hợp

  Chức năng quản lý được tích hợp một cách độc đáo vào trong tất cả các thành phần của hệ thống, cho phép toàn bộ giải pháp được quản lý dưới dạng một thực thể duy nhất thông qua ứng dụng quản lý Cisco UCS Manager.

  Cisco UCS Manager cung cấp một Giao diện Quản lý Đồ họa (GUI) trực quan, một giao diện dòng lệnh (CLI) và một Giao diện Lập trình Mở (API) để quản lý tất cả các cấu hình và hoạt động của hệ thống. Cisco UCS Manager cho phép các nhà quản trị thiết bị lưu trữ, quản trị mạng và quản trị máy chủ cộng tác một cách dễ dàng trong việc định nghĩa các hồ sơ dịch vụ dành cho các ứng dụng.Cung cấp theo nhu cầu với các hồ sơ dịch vụ

  Cisco UCS Manager triển khai quản lý dựa trên vai trò và chính sách sử dụng các hồ sơ và khuôn mẫu dịch vụ. 

Các chính sách cơ sở hạ tầng

  Như là cấp nguồn và làm mát, an ninh, danh tính, trạng thái phần cứng, kết nối mạng Ethernet và lưu trữ – cần thiết cho việc triển khai ứng dụng đều được đóng gói trong các hồ sơ dịch vụ. Kiến trúc này giúp nâng cao năng suất CNTT và mức độ linh hoạt của hoạt động kinh doanh.

  Giờ đây cơ sở hạ tầng có thể được cung cấp trong vòng vài phút thay vì vài ngày, chuyển trọng tâm của CNTT từ bảo dưỡng bảo trì sang các chương trình chiến lược.

Chuyển mạch hợp nhất

  Công nghệ chuyển mạch hợp nhất của Cisco hạ thấp chi phí thông qua loại bỏ yêu cầu phải sử dụng nhiều bộ adapter, cáp và chuyển mạch dành cho các mạng LAN, SAN và mạng điện toán hiệu năng cao. Thiết bị mở rộng chuyển mạch của hệ thống truyền tải tất cả các lưu lượng mạng đến chuyển mạch mẹ, nơi lưu lượng sẽ được xử lý và quản lý tập trung, giúp nâng cao hiệu năng và giảm số lượng đầu mối quản lý.

  Chuyển mạch hợp nhất này dựa trên một nền tảng 10-Gbps Ethernet có độ trễ thấp, không gây mất gói lưu lượng, hỗ trợ mô hình triển khai dưới dạng “kết nối một lần” trong đó các cấu hình I/O mới không còn đòi hỏi phải lắp đặt các adapter mới và đi lại cáp trên các rack máy và thiết bị chuyển mạch.

Hỗ trợ ảo hóa VN-Link

Công nghệ Cisco VN-Link mở rộng mạng đến với các máy ảo. Điều đó hỗ trợ một mô hình hoạt động nhất quán, dù là mạng được kết nối với các máy chủ vật lý hay với các máy ảo. Giờ đây mọi liên kết đều có thể được định cấu hình và quản lý tập trung mà không làm gia tăng thêm số lớp chuyển mạch trong các môi trường ảo hóa. Các cấu hình I/O và các chính sách mạng luôn đi theo các máy ảo, giúp nâng cao mức độ an ninh và hiệu suất trong khi vẫn hạ thấp được mức độ phức tạp.

Công nghệ Bộ nhớ Mở rộng của Cisco

  Công nghệ này của Cisco cung cấp dung lượng bộ nhớ lớn gấp hai lần (384 GB) so với các máy chủ 2 socket truyền thống, qua đó nâng cao hiệu năng và dung lượng dành cho các tải công việc ảo hóa và các tải công việc xử lý khối lượng lớn có đòi hỏi khắt khe. Ngoài ra, công nghệ này còn cung cấp một bộ nhớ có hiệu quả chi phí cao hơn dành cho những tải công việc có đòi hỏi thấp hơn.

  Cisco còn cung cấp tới 512 GB bộ nhớ hiệu suất cao Samsung 40 nm class DDR3 trong một máy chủ rack bốn socket, qua đó mở rộng phạm vi của Cisco UCS đến với một số lượng ứng dụng lớn hơn.

Hiệu năng đỉnh cao

Các bộ xử lý Intel® Xeon® 5500, 5600 và 7500 series điều chỉnh hiệu năng máy chủ một cách tự động và thông minh căn cứ theo nhu cầu của ứng dụng, giúp nâng cao hiệu năng khi cần thiết và đạt được mức tiết kiệm năng lượng rất lớn khi không có đòi hỏi cao về hiệu năng. Các thiết đặt chế độ hiệu năng và nguồn điện cũng có thể được các nhà quản trị tự thiết đặt cấu hình.

Hiệu suất năng lượng

Hệ thống được thiết kế để nâng cao hiệu suất năng lượng. Các bộ nguồn có hiệu suất tới 92% và các bộ xử lý Intel Xeon 5500, 5600 và 7500 series sử dụng các trạng thái nguồn thấp tự động để tương quan tốt hơn giữa mức độ tiêu thụ nguồn với các tải công việc.

  Giải pháp tích hợp hệ thống (Xem chi tiết)

 Các Thành phần của Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
- Hotline: 0941714466
- Email: [email protected]