F5 BIG-IP Advanced Firewall Manager (AFM) là một giải pháp bảo mật mạng đầy đủ proxy hiệu suất cao được thiết kế để bảo vệ mạng và trung tâm dữ liệu khỏi các mối đe dọa đến xâm nhập vào mạng trên các giao thức được triển khai rộng rãi nhất. F5 BIG-IP AFM cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ một nền tảng nhận biết người đăng ký, có thể mở rộng, mang lại sự linh hoạt, hiệu suất và khả năng kiểm soát cần thiết để giảm thiểu tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) và các cuộc tấn công giao thức trước khi chúng lấn át và làm suy giảm dịch vụ.

Đang hiển thị từ 1 đến 1 của 1 (1 trang)