Thiết bị bảo mật mạng Fortinet Firewall chính hãng:

Fortinet Firewall cung cấp một giải pháp toàn diện trong việc bảo mật an ninh thông tin doanh nghiệp. Thiết bị Tường lửa thế hệ tiếp theo của FortiGate sử dụng các bộ xử lý bảo mật được xây dựng theo mục đích và dịch vụ bảo mật ngăn chắn mối đe dọa thông minh (threat intelligence security services). Các thiết bị FortiGate Security được phát triển từ các phòng thí nghiệm của FortiGuard được đánh giá cung cấp khả năng bảo vệ với hiệu suất cao nhất..

Các dòng thiết bị bảo mật Fortinet Network Security Platforms Series:

  • Fortinet FortiGate NGFW Entry-level Series
  • Fortinet FortiGate NGFW Middle-range Series
  • Fortinet FortiGate NGFW High-end Series
  • Fortinet NGFW Licenses
  • Fortinet FortiGate Rugged Series
  • Fortinet FortiGate/FortiWiFi Series